Tỷ giá chốt

E.g., 2020-02-26
Ngày chốt: 03/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1365 1.1367 9h 03/06/2016
Ngày chốt: 02/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1149 1.1151 15h 02/06/2016
EURUSD 1.1149 1.1151 11h 02/06/2016
EURUSD 1.1149 1.1151 9h 02/06/2016
Ngày chốt: 01/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1185 1.1187 15h 01/06/2016
EURUSD 1.1185 1.1187 11h 01/06/2016

Trang

Chat với VPBank