Tỷ giá chốt

E.g., 2020-06-25
Ngày chốt: 06/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1351 1.1353 15h 06/06/2016
EURUSD 1.1351 1.1353 11h 06/06/2016
EURUSD 1.1351 1.1353 11h 06/06/2016
EURUSD 1.1351 1.1353 9h 06/06/2016
Ngày chốt: 03/06/2016
Loại Mua Bán Giờ chốt Ngày chốt
EURUSD 1.1365 1.1367 15h 03/06/2016
EURUSD 1.1365 1.1367 11h 03/06/2016

Trang

Chat với VPBank