Tỷ giá

E.g., 2019-08-21
Ngày đăng: 20/08/2019 - 15:59
Số bản tin: 2
Mua TM
Mua CK
Bán
USD 23,130
23,150
23,260
EUR 25,294
25,469
26,184
GBP 27,646
27,859
28,471
CHF 23,260
23,458
23,824
JPY 214.30
215.86
219.58
AUD 15,398
15,505
15,892
CAD 17,065
17,225
17,604
SGD 16,556
16,590
16,903
THB
Chat với VPBank