VPBank Đà Lạt tổ chức giải chạy “Chạy bộ vì trái tim – Jog for the heart” quyên góp tiền hỗ trợ cho bệnh nhi người đồng bào Cơ Ho, bị mắc bệnh tim bẩm sinh. | VPBank

VPBank Đà Lạt tổ chức giải chạy “Chạy bộ vì trái tim – Jog for the heart” quyên góp tiền hỗ trợ cho bệnh nhi người đồng bào Cơ Ho, bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

VPBank Đà Lạt tổ chức giải chạy “Chạy bộ vì trái tim – Jog for the heart” quyên góp tiền hỗ trợ cho bệnh nhi người đồng bào Cơ Ho, bị mắc bệnh tim bẩm sinh.

VPBank NEO