VPBanker miền Nam tặng quà cho các trẻ em mồ côi, người già neo đơn và người bệnh tâm thần, người nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Đồng Tháp.

VPBanker miền Nam tặng quà thiện nguyện tại tỉnh Đồng Tháp.

VPBanker miền Nam tặng quà cho các trẻ em mồ côi, người già neo đơn và người bệnh tâm thần, người nhiễm chất độc da cam tại tỉnh Đồng Tháp.

VPBank NEO