Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh | VPBank

Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

VPBank NEO