Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh | VPBank

Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 13/1, VPBank Móng Cái tổ chức chương trình từ thiện Đông ấm xuân vui tại bản Phạt Chỉ, xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh

VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank