CommCredit tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm tình CommCredit” đến với bà con và trẻ em làng Mô Rỗi, Thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam | VPBank

CommCredit tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm tình CommCredit” đến với bà con và trẻ em làng Mô Rỗi, Thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

CommCredit tổ chức chương trình thiện nguyện “Ấm tình CommCredit” đến với bà con và trẻ em làng Mô Rỗi, Thôn 1 xã Trà Tập, huyện Nam Trà My, Quảng Nam

VPBank NEO