VPBank AMC đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa Đông Ấm 2018” | VPBank

VPBank AMC đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa Đông Ấm 2018” - trao nhiều suất quà ý nghĩa đến các em học sinh nghèo vượt khó tại Cao Bằng.

VPBank AMC đã tổ chức chương trình thiện nguyện “Mùa Đông Ấm 2018” - trao nhiều suất quà ý nghĩa đến các em học sinh nghèo vượt khó tại Cao Bằng.

VPBank NEO