Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình” năm 2018 cung cấp hàng trăm đơn vị máu cho Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM | VPBank

Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình” năm 2018 cung cấp hàng trăm đơn vị máu cho Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM

Tổ chức ngày hội hiến máu “Giọt máu nghĩa tình” năm 2018 cung cấp hàng trăm đơn vị máu cho Bệnh viện truyền máu huyết học TP.HCM

VPBank NEO