VPBank nhận gói vay hợp vốn 100 triệu USD từ JICA và SMBC| VPBank

VPBank nhận gói vay hợp vốn 100 triệu USD từ JICA và SMBC

Ngày 20 tháng 10, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết Thỏa thuận đồng tài trợ với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation nhằm gia tăng khả năng hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), đặc biệt là những SME do phụ nữ làm chủ.

VPBank NEO