VPBank là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng “Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021” | VPBank

VPBank là đại diện duy nhất của Việt Nam nhận giải thưởng “Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021”

­VPBank trở thành tổ chức tài chính duy nhất của Việt Nam được tạp chí The Digital Banker vinh danh là ngân hàng có sản phẩm “Ngân hàng số sáng tạo nhất 2021 – Best Mobile Banking Initiatives 2021” dành cho nền tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO ra mắt cuối tháng 6/2021.

VPBank NEO