VPBank là Ngân hàng xuất sắc nhất năm 2021 về quản trị rủi ro và sản phẩm phái sinh| VPBank

VPBank là Ngân hàng xuất sắc nhất năm 2021 về quản trị rủi ro và sản phẩm phái sinh

Tạp chí Asia Risk vừa vinh danh VPBank là “Ngân hàng xuất sắc nhất năm – House of Year 2021” trong lĩnh vực quản trị rủi ro và kinh doanh sản phẩm phái sinh. Giải thưởng này là minh chứng cho năng lực vượt trội của VPBank trong việc cung ứng các giải pháp tài chính hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam.
VPBank NEO