VPBank là Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á | VPBank

VPBank là Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á và Tổ chức Việt Nam đầu tiên phát hành thành công trái phiếu USD trên thị trường vốn quốc tế kể từ năm 2014, theo Tạp chí The Asset.

VPBank Online
VPBank Online
not-mobile
Chat với VPBank