VPBank là Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á | VPBank

VPBank là Tổ chức phát hành trái phiếu nước ngoài tốt nhất châu Á và Tổ chức Việt Nam đầu tiên phát hành thành công trái phiếu USD trên thị trường vốn quốc tế kể từ năm 2014, theo Tạp chí The Asset.

VPBank NEO