Tổ chức sinh nhật VPBank 25 năm "Digishow" với sự tham gia của hàng chục ngàn CBNV toàn quốc và các ca sĩ Noo Phước Thịnh, SlimV, Soo Bin… | VPBank

Tổ chức sinh nhật VPBank 25 năm "Digishow" với sự tham gia của hàng chục ngàn CBNV toàn quốc và các ca sĩ Noo Phước Thịnh, SlimV, Soo Bin…

Tổ chức sinh nhật VPBank 25 năm "Digishow" với sự tham gia của hàng chục ngàn CBNV toàn quốc và các ca sĩ Noo Phước Thịnh, SlimV, Soo Bin…

VPBank NEO