Triển khai chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” tại 5 tỉnh, thành phố, hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu. | VPBank

Triển khai chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” tại 5 tỉnh, thành phố, hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu.

Triển khai chuỗi chương trình hiến máu nhân đạo “Become a super hero” tại 5 tỉnh, thành phố, hiến tặng hàng nghìn đơn vị máu.

VPBank NEO