Nhận giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2016” và “Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam” | VPBank

Nhận giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2016” và “Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam”

Nhận giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng di động tốt nhất Việt Nam 2016” và “Dịch vụ khách hàng tốt nhất Việt Nam” do tổ chức Global Banking & Finance Review (GBAF) trao tặng.

VPBank NEO