Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016 | VPBank

Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016

Giải thưởng “Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam năm 2016- Best SME Bank Vietnam 2016” và giải “Ngân hàng Thương mại tốt nhất Việt Nam năm 2016- Best Commercial Bank Việt Nam năm 2016” do Tạp chí International Banker (UK) trao tặng.

VPBank NEO