TOP 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam | VPBank

Các cột mốc đáng nhớ

TOP 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam

Đứng thứ 26 trong 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2016 với giá trị thương hiệu được định giá ở mức 57 triệu USD theo Tạp chí Forbes và Brand Finance (công ty tư vấn tài chính độc lập uy tín hàng đầu thế giới) đánh giá.

VPBank NEO