VPBank Nhận giải “Ngân hàng có chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc” từ Ngân hàng The Bank of New York Mellon (BNYM) trao tặng | VPBank

Nhận giải thưởng “Giải pháp tài chính tốt nhất Việt Nam năm 2016"

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS) nhận giải thưởng “Nhà Tư vấn và Thu xếp Trái phiếu tốt nhất Việt Nam 2014” (Best Debt Capital Market House 2014) do tạp chí FinanceAsia bình chọn. Đây là năm thứ hai VPBS vinh dự được nhận giải thưởng này.

VPBank NEO