Nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2011-2012 | VPBank

Nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2011-2012

Nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ghi nhận những thành tích xuất sắc góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2011-2012

VPBank NEO