VPBank nhận giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu 2013 - Typical Brand 2013 | VPBank

VPBank nhận giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu 2013 - Typical Brand 2013

Nhận giải thưởng Thương hiệu tiêu biểu 2013 - Typical Brand 2013 do Viện nghiên cứu phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Mạng hội đồng doanh nghiệp Việt Nam trao tặng

VPBank NEO