Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các công văn | VPBank

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các công văn

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có các công văn số 4375,4374,4373,4372,4371,4370,4369,4368/NHNN-CNH chấp thuận đề nghị mở Chi nhánh tại An Giang, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Long, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Quảng Trị, Bình Thuận.

VPBank NEO