Fraser Residence Hà Nội: Giảm đến 20% trên giá phòng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ VPBank.

Ưu đãi từ Đối tác
Fraser Residence Hanoi

Fraser Residence Hà Nội: Giảm đến 20% trên giá phòng khi khách hàng thanh toán bằng thẻ VPBank.

Ưu đãi liên quan