Ưu đãi khi thanh toán bằng App Google Wallet hoặc Samsung Pay tại CO.OPMART, CO.OPXTRA và CO.OP FOOD

Ưu đãi từ Đối tác
Farmers market

Ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng VPBank khi thanh toán bằng app Samsung Pay và Google Pay tại Farmers market

Ưu đãi liên quan