Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 10/12/2023

2

A0365003

VIMICO LAO CAI

XA BAN VUOC, BAT XAT, LAO CAI

02143876666

20231129 11:07

50h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0158026

CONG TY TOYODA GOSEI

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20231201 14:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 04/12/2023

4

A0158031

CONG TY TOYODA GOSEI 2

LO F, KCN, TIEN HAI, XA TAY GIANG, TIEN HAI, THAI BINH

02283841380

20231130 17:53

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 04/12/2023


VPBank NEO