Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 30/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0138001

VPBANK CAM PHA

308 TRAN PHU, PHUONG CAM THANH, CAM PHA, QUANG NINH

02033723818

20230725 15:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 01/08/2023

2

A0132013

CONG TY MAY QT

XA TAN SOI, YEN THE, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230729 11:38

49h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0257001

VPBANK THANH MY LOI

638-640 NGUYEN THI DINH, P. THANH MY LOI, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20230728 16:04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 01/08/2023

4

A1257002

VPBANK THANH MY LOI CDM

638 NGUYEN THI DINH, Q2, HCM, QUAN 2, HO CHI MINH

02854027942

20230728 15:07

71h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO