Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 29/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230828 05:00

54h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20230826 08:47

75h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230826 22:10

78h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20230826 10:10

59h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230828 15:51

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 31/08


VPBank NEO