Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20231216 23:43

372h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0158027

CONG TY TT PRO SPORT III

XOM 5, XA HONG THUAN, GIAO THUY, NAM DINH

02283834834

20231228 12:17

20h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0361002

CONG TY VIEXIM HUNG YEN

THON HAO, XA LIEU XA, YEN MY, HUNG YEN

02213856666

20231229 10:39

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/12/2023


VPBank NEO