Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 28/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20230325 20:18

68h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230325 15:08

72h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230326 05:58

58h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0381001

VPBANK HOI AN

523 HAI BA TRUNG, HOI AN, QUANG NAM

02353922003

20230327 18:40

41h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO