Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132014

UBND XA NGOC VAN

XA NGOC VAN, HUYEN TAN YEN, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230828 05:00

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 29/08

2

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20230826 01:20

60h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0103008

CONG TY LUCKY VIETNAM I

KHU TIEU TRA, PHUONG HUNG DAO, DUONG KINH, HAI PHONG

02253757799

20230826 08:47

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 29/08

4

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230826 17:16

41h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0242062

HOC VIEN TAI CHINH

XA DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230826 22:10

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 29/08

6

A1226005

VPBANK DONG THAP CDM

171-173 HUNG VUONG, CAO LANH, DONG THAP

02773876123

20230825 10:10

70h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0134001

VPBANK VY DA

212 NGUYEN SINH CUNG, PHUONG VY DA, HUE, THUA THIEN HUE

02343897171

20230826 10:10

 

Dự kiến máy hoạt động lại ngày 29/08


VPBank NEO