Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 27/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 15/04/2023

2

A0102057

TT VAN HOA QUAN 12

9 QL 22, PHUONG TRUNG MY TAY, BINH THANH, HO CHI MINH

02838940690

20230325 20:18

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

3

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230325 15:08

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

4

A0158015

CONG TY TT PRO SPORT I

KHU 4A, TT NGO DONG, GIAO THUY, NAM DINH

02283830545

20230326 05:58

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 29/03/2023

5

A0305001

VPBANK LY THUONG KIET

112 LY THUONG KIET, PHUONG 8, TAN BINH, HO CHI MINH

02838691990

20230323 16:30

 

Chấm dứt hoạt động

6

A0144001

VPBANK HOA HUNG

611 CACH MANG THANG 8, PHUONG 15, QUAN 10, HO CHI MINH

02838646092

20230327 17:43

 

Chấm dứt hoạt động


VPBank NEO