Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231024 19:33

64h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1185002

ATM VPBANK PHU MY HUNG CDM

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 9:01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 01/11/2023

3

A0185001

VPBANK PHU MY HUNG

85 HOANG VAN THAI, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02854122093

20231027 09:48

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 01/11/2023

4

A0242127

ATM TOA NHA HH1B

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20231027 11:46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/11/2023

5

A0154001

VPBANK THANH HOA

LO 05-06 PHAN CHU TRINH, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20231027 11:22

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/11/2023


VPBank NEO