Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02183897068

20230924 05:52

60h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230925 09:52

25h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230927 8:09

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/9/2023

4

A0385001

VPBANK BEN TRE

261B DL DONG KHOI, KP 5, P. PHU KHUONG, BEN TRE, BEN TRE

02753829898

20230927 13:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/9/2023

5

A0199001

VPBANK BA DON

381 QUANG TRUNG, QUANG THO, BA DON, QUANG BINH

02323518989

20230927 11:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/9/2023

6

A0158028

CONG TY TNHH LONG YU VN

KM9, TAN THINH, NAM TRUC, NAM DINH

02283830545

20230927 12:18

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 28/9/2023


VPBank NEO