Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 26/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/04/2023

2

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, PHUONG 5, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20230421 08:26

123h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0157005

ATM BUI VAN NGO

AP 5, DUC HOA DONG, DUC HOA, LONG AN

02723524524

20230420 10:33

170h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0102056

BIG C CANTAVIL

SO 1 AP 3 KDT MOI AN PHU, QUAN 2, HO CHI MINH

02838210076

20230421 12:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 05/05/2023

5

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

20180628

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/05/2023


VPBank NEO