Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 31/12/2023

2

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20231216 23:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 27/12/2023

3

A0158010

SONG HONG NAM DINH I

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20231223 19:07

45h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20231223 17:52

46h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20231225 10:44

27h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0242035

DHCN GIAO THONG VAN TAI

54 TRIEU KHUC, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20231222 16:48

67h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A1257002

VPBANK NGUYEN DUY TRINH CDM

657-659 NGUYENDUYTRINH, P.BINHTRUNGDONG, THU DUC, HO CHI MINH

02854027942

20231224 10:23

28h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO