Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 25/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

272h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0220006

CONG TY CP XNK 3-2 HOA BINH

SO 14 AN DUONG VUONG, P. CHAM MAT, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20141006

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 27/9/2023

3

A0367002

ATM VPBANK DI AN 02

18 DI AN-TRUONG KHE,KP NHI DONG 2, DI AN, BINH DUONG

02743795929

20220324

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO