Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 22/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02743683979

20230820 07:32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 24/08/2023

2

A0242159

CONG TY RYONAN

LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20230821 11:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 24/08/2023


VPBank NEO