Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 25/9/2023

2

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20230917 11:58

78h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230917 11:54

77h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20230917 20:29

 

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230917 12:36

68h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0362004

CONG TY MAY VAN PHU I

THON PHU LAM, XA VAN PHU, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230917 03:37

86h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20230918 01:26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/9/2023

8

A0102071

ATM DONG THANH

HUONG LO 80B, AP 4, XA DONG THANH, HOC MON, HO CHI MINH

02838210076

20230920 14:05

20h

Máy đã hoạt động bình thường

9

A0102120

ATM CONG TY KEUM DAM VINA

KHU PHO PHUOC HAI, PHUONG THAI HOA, TAN UYEN, BINH DUONG

02743683979

20230920 15:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 22/9/2023


VPBank NEO