Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 20/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230808 09:59

314h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20230816 15:32

67h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242158

ATM SO 01 LUONG YEN

SO 01 LUONG YEN, PHUONG BACH DANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20230816 10:23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

4

A0200003

VPBANK LAC QUAN 2

98 DUONG 21, TT CO LE, TRUC NINH, NAM DINH

02283935961

20230819 06:53

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

5

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230819 08:23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

6

A0242147

TOA NHA ECOHOME2 I

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230818 18:08

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

7

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230818 17:39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

8

A1117001

VPBANK THANH XUAN CDM

CT5,KDT TAY NAM KIM GIANG 1, THANH TRI, HA NOI

02435524968

20230818 17:39

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 23/08/2023

9

A1125002

VPBANK KHANH HOI CDM

107 NGUYEN THI THAP, KP2, PHUONG TAN PHU, QUAN 7, HO CHI MINH

02839414191

20230818 13:28

75h

Máy đã hoạt động bình thường

10

A0159003

CONG TY TNHH YA-AJM VIET NAM

CUM CN AN DONG, DONG LAC, NAM SACH, HAI DUONG

02743683979

20230820 7:47

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

11

A0242159

CONG TY RYONAN

LO B10 KCN THANG LONG, XA KIM CHUNG, DONG ANH, HA NOI

02203837808

20230818 18:22

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023

12

A0102111

CONG TY CP TAP DOAN GIA DINH II

KP1B, PHUONG AN PHU, THUAN AN, BINH DUONG

02439288880

20230821 11:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023


VPBank NEO