Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/11/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0140001

VPBANK DONG BA

179 TRAN HUNG DAO, PHUONG PHU HOA, HUE, THUA THIEN HUE

02343814646

20231115 02:44

40h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A1174002

VPBANK MAI THUC LOAN CDM

91 MAI THUC LOAN, PHUONG THUAN THANH, HUE, THUA THIEN HUE

02343545556

20231115 06:39

75h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A1259002

VPBANK PHU HOI CDM

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

127h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0259001

VPBANK PHU HOI

64 HUNG VUONG, HUE, THUA THIEN HUE

02343943939

20231115 01:35

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 30/11/2023

5

A0242088

CTY GOSHI THANG LONG

KCN SAI DONG A, LONG BIEN, HA NOI

02439288880

20231116 08:32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/11/2023

6

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

1900545415

20231118 21:22

38h

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0242127

ATM TOA NHA HH1B

LO CC6 LINH DAM, PHUONG HOANG LIET, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20231118 02:00

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/11/2023

8

A0170001

VPBANK KIEN GIANG

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20231118 10:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/11/2023

9

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

1900545415

20231118 15:40

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 21/11/2023


VPBank NEO