Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132010

CONG TY CP MAY TIEN LUC

THON GIUA, XA TIEN LUC, HUYEN LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230718 16:22

42h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0166001

VPBANK BIM SON

18 NGUYEN HUE, BIM SON, THANH HOA

02373771595

20230720 9:59

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7

3

A1194002

VPBANK LE VAN SY CDM

288-290 LE VAN SY, PHUONG 14, QUAN 3, HO CHI MINH

02835262301

20230719 11:01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến 21/7


VPBank NEO