Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/06/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0107007

ATM CONG TY MAY VIET THANH

KHU CN CAI SON,HANG BANG, KV4,P.AN BINH, NINH KIEU, CAN THO

02923815766

20230425 10:05

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

2

A0242070

TOA NHA CT1 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230608 14:33

284h

Máy ATM đã hoạt động bình thường sau khi đổi loại ATM

3

A0132024

CONG TY DHA BAC NINH I

PHUONG GIAO, TT THUA, HUYEN LUONG TAI, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230612 19:09

71h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

4

A0132017

MAY BAC GIANG-LUC NAM I

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230617 03:43

83h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

5

A0132018

MAY BAC GIANG-LUC NAM II

TT DOI NGO, HUYEN LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230617 03:59

82h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

6

A0242033

HOC VIEN BCVT

142 TRAN PHU, HA DONG, HA NOI

02462662577

20230615 10:29

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/06/2023

7

A0242071

TOA NHA CT9 SUDICO

MY DINH, NAM TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230616 14:52

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/06/2023

8

A0225005

UBND PHUONG BAC SON

TO DAN PHO A1, PHUONG BAC SON, PHO YEN, THAI NGUYEN

02083656769

20230618 9:16

43h

Máy ATM đã hoạt động bình thường

9

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20230619 9:04

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/06/2023

10

A0158011

SONG HONG NAM DINH II

QUOC LO 10, PHUONG LOC HA, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20230619 2:28

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/06/2023

11

A1277002

VPBANK VU TRONG PHUNG CDM

1 NGUYEN HUY TUONG,TN HAPULICO,TX TRUNG, THANH XUAN, HA NOI

02435579491

20230618 1:50

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

12

A1189002

VPBANK LE TRONG TAN CDM

56 LE TRONG TAN, THANH XUAN, HA NOI

02435665338

20230619 2:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/06/2023

13

A0296001

VPBANK QUANG NAM

30-32 PHAN CHAU TRINH, PHUONG AN MY, TAM KY, QUANG NAM

0235383003

20230618 15:19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/06/2023

14

A0159001

VPBANK HAI DUONG

11 TRAN HUNG DAO, HAI DUONG, HAI DUONG

02203837808

20230617 18:24

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/06/2023

15

A0132011

XI NGHIEP MAY LANG GIANG I

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230619 11:12

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/06/2023


VPBank NEO