Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/03/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/03/2023

2

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20230310 18:16

236h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0206002

VPBANK BINH DINH

83 MAI XUAN THUONG, QUY NHON, BINH DINH

02563810028

20230316 16:13

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 26/03/2023

4

A0242166

CONG TY TNHH SEJONG VINA

KHU CN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230319 6:19

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/03/2023


VPBank NEO