Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 19/02/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0132021

FINE LAND APPAREL VIET NAM

LO C4-C5 KCN DINH TRAM, XA HOANG NINH, VIET YEN, BAC GIANG

02043555565

20221227 17:00

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

2

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

3

A0351009

VPBANK BEN THANH V

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

4

A0351008

VPBANK BEN THANH IV

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

5

A0351010

VPBANK BEN THANH VI

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

6

A0351007

VPBANK BEN THANH III

39 LE DUAN, PHUONG BEN NGHE, QUAN 1, HO CHI MINH

02839101868

20220105 10:45

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

7

A0102114

CONG TY MAY BINH PHAT

LO SO 1, KCN DET MAY BINH AN, BINH THANG, DI AN, BINH DUONG

02743683979

20230115 4:56

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

8

A0102091

ATM PHUC TAN NGUYEN

400 NGUYEN THI THAP, PHUONG TAN QUY

02862650128

20230131 14:33

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 28/02/2023

10

A0130001

VPBANK LE CHAN

230-232 TO HIEU, LE CHAN, HAI PHONG

02253955905

20230214 08:54

 

Máy đã hoạt động bình thường

11

A1130002

VPBANK LE CHAN CDM

230-232 TO HIEU, LE CHAN, HAI PHONG

02253955905

20230214 08:35

 

Máy đã hoạt động bình thường

12

A0155014

ATM CONG TY MAY DONG PHU CUONG

C1-4 CCN PHU CUONG, XA PHU CUONG, DINH QUAN, DONG NAI

02513948958

20230217 11:36

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/02/2023

13

A0102083

ATM CONG TY TAI CHINH FE

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20230218 15:42

 

Máy đã hoạt động bình thường

14

A0132012

XI NGHIEP MAY LANG GIANG II

THON BANG, XA NGHIA HOA, LANG GIANG, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20230218 22:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/02/2023

15

A0242120

CONG TY CP TRANG AN

KCN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230218 20:48

38h

Máy đã hoạt động bình thường

16

A0242166

CONG TY TNHH SEJONG VINA

KHU CN THACH THAT, QUOC OAI, HA NOI

02439288880

20230218 19:08

36h

Máy đã hoạt động bình thường

17

A1111002

VPBANK CAT LINH CDM

24 CAT LINH, BA DINH, HA NOI

02437343961

20230218 15:17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 25/02/2023

18

A1190007

ATM VPBANK NGO QUYEN CDM

39A NGO QUYEN, HOAN KIEM, HA NOI

02422205088

20230218 16:48

27h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO