Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 18/04/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0288001

VPBANK DONG HUONG

490 DAI LO LE LOI, PHUONG DONG HUONG, THANH HOA, THANH HOA

02373252688

20221125 18:10

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 30/04/2023

2

A0102030

QUAN UY QUAN 10

1 THANH THAI, PHUONG 14, QUAN 10, HO CHI MINH

02839485934

20230412 10:20

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 20/04/2023

3

A0102058

TRUONG PHU MY

120B NGO TAT TO, PHUONG 19, TAN PHU, HO CHI MINH

02838210076

20230411 9:17

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 22/04/2023

4

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02838210076

20230411 15:27

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 21/04/2023

5

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20230415 15:38

 

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230416 04:54

 

Máy đã hoạt động bình thường

7

A0102107

ATM WOOYANG VINA 2

597-1 LE VAN KHUONG, PHUONG HIEP THANH, QUAN 12, HO CHI MINH

02839485934

20230417 10:48

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến ngày 27/04/2023


VPBank NEO