Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/12/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20231127 16:06

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 31/12/2023

2

A0158024

SONG HONG XUAN TRUONG II

TO 18, DUONG TRUONG CHINH, XUAN TRUONG, NAM DINH

02283830545

20231215 14:51

72h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242112

TRUONG PCCC CO SO 2

XA HOA SON, LUONG SON, HOA BINH

02183897068

20231216 23:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/12/2023

4

A0271001

VPBANK VAN QUAN

TN RAINBOW, DUONG 1905, KDT VAN QUAN, HA DONG, HA NOI

02473057314

20231216 14:50

43h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO