Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/10/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0158036

CTY GIAY HONG NGOC I

THON 2,XA AN HOI,BINH LUC,HA NAM

02263636666

20231013 17:29

122h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0132004

CONG TY MAY HAN VIET

THI TU BAO SON, BAO SON, LUC NAM, BAC GIANG, BAC GIANG

02043555565

20231015 4:36

62h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0306001

VPBANK DONG HOI

59 TO HUU, TIEU KHU 11, PHUONG NAM LY, DONG HOI, QUANG BINH

02323846969

20231017 17:41

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/10/2023

4

A0253001

VPBANK NGUYEN THAI HOC

390 NGUYEN THAI HOC, QUY NHON, BINH DINH

02563647168

20231016 20:34

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/10/2023


VPBank NEO