Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/09/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A1242191

VINCOM OCEAN PARK CDM

XA DA TON, GIA LAM, HA NOI

1900545415

20230914 10:55

48h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0155001

VPBANK DONG NAI

K19 VO THI SAU, PHUONG THONG NHAT, BIEN HOA, DONG NAI

02513948958

20230915 08:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 25/9/2023

3

A0132019

HTX ACE WORLD BINH AN

THON QUYET CHIEN, XA LAO HO, YEN DUNG, BAC GIANG

02043555565

20230915 15:01

65h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0132030

CONG TY GOLDSUN BAC NINH

LO H12, KCN QUE VO 1, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230915 14:55

20h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A0187001

VPBANK KIEN AN

125 TRAN THANH NGO, KIEN AN, HAI PHONG

02253577755

20230916 18:34

26h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A0362001

VPBANK NINH BINH

91 LE HONG PHONG, PHUONG DONG THANH, NINH BINH, NINH BINH

02293835666

20230916 09:32

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

7

A0132032

BV PHUC HOI CHUC NANG

KHU 284, XA QUE NHAM, TAN YEN, BAC GIANG

02043555565

20230917 12:55

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

8

A0132022

CONG TY FOSTER I

01 DUONG 11,KCN DT-DV VSIP BAC NINH, TU SON, BAC NINH

02223893686

20230917 11:58

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

9

A0132031

CONG TY TAIXIN VINA

KCN VSIP BAC NINH, DAI DONG, TIEN DU, BAC NINH, BAC NINH

02223893686

20230917 11:54

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

10

A0242169

CTY PANASONIC I

LO J1-J2, KCN THANG LONG, DONG ANH, HA NOI

02439288880

20230917 12:30

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

11

A0102099

ATM VINCOM GO VAP

12 PHAN VAN TRI, PHUONG 5, GO VAP, HO CHI MINH

02838940692

20230917 12:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

12

A0154004

CONG TY CP DG WIN VIET NAM

XA THO NGUYEN, HUYEN THO XUAN, THANH HOA, THANH HOA

02373725856

20230917 12:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

13

A0102086

ATM COOP XA LO HA NOI

191 QUANG TRUNG, HIEP PHUOC, QUAN 9, HO CHI MINH

02839485934

20230917 12:15

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

14

A0154005

CONG TY TNHH TRIEU THAI SON

XA DAN LUC, TRIEU SON, THANH HOA

02373725856

20230917 20:29

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

15

A0108002

TTTM VINCOM CENTER HA LONG

KHU COT DONG HO, PHUONG BACH DANG, HA LONG, QUANG NINH

02033657668

20230916 13:01

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

16

A0102020

PICO PLAZA

20 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02838210076

20230917 12:08

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

17

A0159005

CONG TY MAY VIET TRI

THON DONG LA, XA HONG QUANG, THANH MIEN, HAI DUONG

02203837808

20230917 18:17

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

18

A0154009

CTY MAY HO GUOM 09

NGA BA THO PHU, KIEN THO, NGOC LAC, THANH HOA

02373725856

20230918 01:43

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

19

A0242130

ATM TRUONG TCCS VU TRANG

THUY XUAN TIEN, CHUONG MY, HA NOI

02439288880

20230917 12:10

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

20

A0102131

ATM MINISTOP BACH DANG

B22 BACH DANG, PHUONG 2, TAN BINH, HO CHI MINH

1900545415

20230917 23:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

21

A0103017

CONG TY TNHH NAM TRIEU

THON NGHI, XA TAM HUNG, THUY NGUYEN, HAI PHONG

02253757799

20230917 12:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

22

A0103016

CONG TY TNHH VY LAM

CUM CN AN LAO, TT AN LAO, AN LAO, HAI PHONG

02253757799

20230917 03:36

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

23

A0158032

CONG TY MAY DUC HANH

XA TRUNG LUONG, BINH LUC, HA NAM

02263636666

20230917 12:11

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

24

A0220008

BUU DIEN BAI CHAO

XA TU SON, KIM BOI, HOA BINH, HOA BINH

02183897068

20230917 20:23

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

25

A0242182

CONG TY Y KHOA VIET

LO 01-8A, CCN HBT, P. HOANG VAN THU, HOANG MAI, HA NOI

02439288880

20230918 02:24

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

26

A0226006

ATM CONG TY XNK CO MAY

LO 8-9, KCN SONG HAU, XA TAN THANH, LAI VUNG, DONG THAP

02773876123

20230917 21:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

27

A0362004

CONG TY MAY VAN PHU I

THON PHU LAM, XA VAN PHU, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230917 03:37

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

28

A0158006

SONG HONG-NGHIA HUNG I

XA NGHIA THAI, NGHIA HUNG, NAM DINH, NAM DINH

02283830545

20230918 01:07

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

29

A0242174

TOA NHA ECOHOMES2 II

DUONG TAN XUAN, DONG NGAC, BAC TU LIEM, HA NOI

02439288880

20230917 11:50

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

30

A0154008

CTY MAY HO GUOM

XI NGHIEP 8, CTY CP HO GUOM, XA CAM TU, CAM THUY, THANH HOA

02373725856

20230917 10:51

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

31

A0359003

ATM CTY TOM MIEN NAM

A CAY TRAM A, XA DINH BINH, CA MAU, CA MAU

02903580080

20230917 12:49

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

32

A0102129

ATM CONG TY TAI CHINH FE II

144 CONG HOA, PHUONG 12, TAN BINH, HO CHI MINH

02839485934

20230917 22:47

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

33

A0102130

ATM CTY MI HONG

306 BUI HUU NGHIA, PHUONG 2, BINH THANH, HO CHI MINH

1900545415

20230918 02:02

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

34

A0362006

CTY THOI TRANG ITAS MARS

KHU DAN CU, DUONG VONG, PHUONG YEN BINH, TAM DIEP, NINH BINH

02293835666

20230917 06:14

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

35

A0132034

CTY CP MAY BGG DAI LAM

CUM CN BO HA, YEN THE, BAC GIANG

02043555565

20230918 01:26

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

36

A0242187

CONG TY XI MANG SAI SON

THON NAM SON, XA NAM PHUONG TIEN, CHUONG MY, HA NOI

1900545415

20230917 11:46

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

37

A0158033

CONG TY CREATIVE SOURCE I

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230917 11:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

38

A0158034

CONG TY CREATIVE SOURCE II

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230917 11:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

39

A0154010

CONG TY TNHH DEAHAN

THON 6, XA HOANG KIM, HOANG HOA, THANH HOA

02373725856

20230917 12:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023

40

A0158035

CONG TY CREATIVE SOURCE III

LO CN2-VN3 CCN MINH LANG, XA MINH LANG, VU THU, THAI BINH

02273642159

20230917 11:05

 

Dự kiến dừng hoạt động đến ngày 19/9/2023


VPBank NEO