Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/08/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0102016

CHUNG CU HAGL1

357 LE VAN LUONG, PHUONG TAN QUY, QUAN 7, HO CHI MINH

02838210076

20230808 09:59

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 21/08/2023

2

A0132026

CONG TY CP QUOC TE ALPHA

LO 313-E14, CCN DN DONG THO, XA DONG THO, YEN PHONG, BAC NINH

02223893686

20230816 15:32

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 19/08/2023

3

A0158019

CONG TY MAY XK VIET THAI

142 QUANG TRUNG, P. TRAN HUNG DAO, THAI BINH, THAI BINH

02273642159

20230816 19:04

28h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0242158

ATM SO 01 LUONG YEN

SO 01 LUONG YEN, PHUONG BACH DANG, HAI BA TRUNG, HA NOI

02439288880

20230816 10:23

 

Dự kiến ngừng hoạt động đến 22/08/2023


VPBank NEO