Danh sách ATM dừng hoạt động quá 24h ngày 17/07/2023

TT

Tên/Số hiệu ATM

Tên gọi ATM/CDM

Địa chỉ

Điện thoại liên hệ

Thời điểm ngừng hoạt động

Thời gian dự kiến hoạt động lại

Ghi chú

1

A0182001

VPBANK PHU LAM

120-122 KINH DUONG VUONG, PHUONG 13, QUAN 6, HO CHI MINH

02838778056

20230708 19:52

214h

Máy đã hoạt động bình thường

2

A0214001

VPBANK THANH CONG

22 THANH CONG, PHUONG THANH CONG, BA DINH, HA NOI

02437725523

20230716 17:33

41h

Máy đã hoạt động bình thường

3

A0242040

TRUONG TH CHE TAO MAY

131 NGUYEN TRAI, THANH XUAN, HA NOI

02462662577

20230716 00:25

34h

Máy đã hoạt động bình thường

4

A0362004

CONG TY MAY VAN PHU I

THON PHU LAM, XA VAN PHU, NHO QUAN, NINH BINH

02293835666

20230716 13:41

26h

Máy đã hoạt động bình thường

5

A1170003

VPBANK KIEN GIANG CDM

4 TRAN PHU, PHUONG VINH THANH, RACH GIA, KIEN GIANG

02973948111

20230716 07:07

56h

Máy đã hoạt động bình thường

6

A1242188

CC RIVERSIDE GARDEN CDM

349 VU TONG PHAN, P. KHUONG DINH, THANH XUAN, HA NOI

1900545415

20230716 01:26

32h

Máy đã hoạt động bình thường


VPBank NEO